Arhiva

Nazad

OPĆINA PRIMOŠTEN I SUVREMENE DIGITALANE GEODETSKE PODLOGE

Početkom 2003. godine Općina Primošten krenula je u izradu digitalnog ORTOFOTO plana za područje cijele općine te  se pridružila malom broju općina u R.Hrvatskoj i kao prva u Šibensko-Kninskoj županiji za koje je ovakva suvremena geodetska podloga  izgrađena.
Ortofoto rektifikacijski postupak
 
ORTOFOTO plan izrađen je od avionskih fotografija kojima su geodetskim postupcima rektifikacije uklonjene deformacije i prevede u mjerni ortogonalni oblik.
 
Ova rektifikacija kao osnovni kriterij koristi Digitalni Visinski Model (DVM) na osnovu kojega se izračunavaju prostorne korekcije osnovnih elemenata digitalne fotografije (pixela) i koji se preslagaju unutar slikovne matrice uzimajući u obzir izračunate korekcije za svaki pixel.
 
 
U povijesti izrade karata i planova Ortofoto plan može se smatrati najažurnijom geodetskom podlogom jer vrijeme proteklo od prikupljanja prostornih informacija (avio snimanja) do izrade gotovih planova je veoma kratko.
 
 
 
 
Primjena ortofoto planova
U svakodnevnome radu općinskih i gradskih službi primjena ortofoto planova pronašla je svoju primjenu u vidu
 
bullet
Projektne podloge,
bullet
Tematske karte,
bullet
Podloge za Geografske Informacijske
       Sustave,
bullet
Podloge za prostorne planove,
bullet
Turističke podloge,
bullet
Pregled poljoprivrednih kultura,
bullet
Evidentiranje bespravne gradnje,
bullet
Praćenje razvoja općine,
bullet
Studije vizualnog utjecaja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Općina Primošten izradom Ortofoto plana krenula krenula je u odlučni iskorak naprijed prema sređivanju baza prostornih podataka, te pripremu za izradu novog katastarskog primjera općine i izradu novih zemljišnih knjiga u suradnji sa Državnom geodetskom upravom i ministarstvom pravosuđa, te programom poticaja Svjetske banke u svrhu konačnog sređivanja stanja na zemljištu te oslobađanje potencijala općine vezanog u nesređenom stanja zemljišnih knjiga.
 
 
Slika:Primjer nove izmjene i ortofoto plana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvio Bašić dipl.ing. geodezije,
InfoKARTA d.o.o.,Split

NAJLJEPŠA POŠTANSKA MARKA HRVATSKE - PRIMOŠTENSKI VINOGRADI

 
U izboru posjetitelja web stranice "Hrvatske pošte", među 36 poštanskih maraka u 2003. godini, najljepšom je proglašena marka s motivom "Primoštenski vinogradi - zaštićeni kulturni krajolik".
 
Na drugom mjestu je "markica" s motivom "zlatnih rukometaša", a treća najljepša je s motivom "Valentinova".
Ovo priznanje je još jedna potvrda da svjetski poznata - primoštenska "kamena čipka" treba zauzeti mjesto koje joj pripada - a to je da bude zaštićena od strane UNESCO-a.

KOJI JE POSTUPAK ZA PRIKLJUČENJE NA KANALIZACIJU?
 
Da bi se mogao obaviti priključak na kanalizaciju, poduzeće «Bucavac» treba od stranke dobiti:
 
bullet
građevinsku dozvolu,
( - ukoliko je građevina starija od 1968. godine onda stranka treba dostaviti potvrdu od Ureda
     za katastar da je građevina upisana u katastar,
   - ili, potvrda od ovlašetnog sudskog vještaka da je građevina starija od 1968. godine  
 
Poduzeće «Bucavac» obavezno treba ishoditi potvrdu građevinske inspekcije da se ne vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom Zakonu.
 
Nakon što se nabavi navedena dokumentacija, objekt se može priključiti na kanalizaciju.

KOJI JE POSTUPAK ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU MREŽU?

 
Ukoliko se želite priključiti na vodovodnu mrežu dužni ste platiti iznos od 4.700,00 kn (stara tarifa) odnosno 5.900,00 kn (nova tarifa) u Općini Primošten, Odjel za financije a nakon toga, (zajedno sa prvom i drugom uplatnicom) u Pravnu službu koja će Vam izdati SUGLASNOST (kojom Općina Primošten potvrđuje da se možete priključiti na vodovodnu mrežu i da ste podmirili sve obveze).
Navedenu Suglasnost trebate odnijeti u poduzeće "Vodovod i odvodnja" d.o.o, Kralja Zvonimira, Šibenik i podnijeti zahtjev za priključivanje na vodovodnu mrežu.
 

DO KADA TREBA UPLATITI SAV IZNOS?

 
O vama ovisi do kada ćete uplatiti navedeni iznos, ali moramo napomenuti da što prije uplatite cijeli iznos prije ćete podnijeti Zahtjev za priključak, a samim time ćete i prije dobiti priključak.
 

DA LI POSTOJI MOGUĆNOST KREDITIRANJA?

 
Priključak na vodovodnu mrežu trebao je iznositi 8.000,00 kn.
Općina je podmirila određeni dio, umanjili smo iznos te on sada iznosi 4.700,00 kn, a da bismo olakšali plaćanje našim mještanima, dopustili smo podmirivanje iznosa u dvije rate.
 

09.12.2005.

7. i 8. 12. u Vukovaru se održala Prva nacionalna konferencija za izgradnju mira na kojoj je  promovirana nacionalna Platforma za izgradnju mira.

Domaćin Konferencije je Vukovarski institut za mirovna istraživanja i obrazovanje, uz financijsku potporu Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) – Misija u Republici Hrvatskoj.
 
Platforma predstavlja okosnicu djelovanja mirovnih aktivista i aktivistica u Hrvatskoj tijekom sljedećih pet do deset godina, kao i priliku za uključivanje niza aktera iz drugih društvenih sfera, poput akademske zajednice, javnih ustanova, poslovnog sektora, sindikata, političkih stranaka, medija i donositelja javnih politika. Kao u francuskom izvorniku plate-forme znači program s praktičnim preporukama koji pruža osnovu za suradnju.
 
Platforma će predložiti konkretne incijative usmjerene ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života na poslijeratnim područjima, kao i ka dugoročnom povećanju sposobnosti cijelog hrvatskog društva da se ophodi s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način te time stvoriti okvir za zajedničko, kooridnirano djelovanje niza nevladinih organizacija, lokalne uprave i samouprave, poslovnog sektora, medija i državnih institucija.
 
Povelju o suradnji za izgradnju mira potpisala je 8. prosinca 2005. u ime Općine Primošten Erika Popović, predsjednica Udruge za zaštitu potrošača Šibensko-kninske županije «Plavi val».
Općina Primošten je prepoznala nužnost dugoročnog i predanog rada na izgradnji mira te se obvezala na suradnju i stvaranje partnerstva u izgradnji mira.

 28.10.2005.

 

Načelnik Općine Primošten Stipe Petrina preuzeo je dana 28. listopada 2005. priznanje «Plavi cijet» za osvojeno 3. mjesto u kategoriji najuređenijeg mjesnog trga koju dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica.