KAMENA SUZA
 
Među škrape među stine
Posadimo lozu sine
Čovik sadi a Bog plaća
Uvik mi je priča ćaća.
 
Pa se kupaj u svon znoju
Nemoj mislit na nevoju
Prikriži se reci amen
Nek te rani primoštenski kamen.
 
Niz kamen se suza cidi
I niz obraz moga ćaće
Svaka kaplja zlata vridi
Kad se kopa i otaće.
 
Od radosti srce kuca
Jer svako zrno poput zlata sije
na toj žegi tvrdi kamen puca
dok primoštensko srce grije.
 
Tvrdi žulji od mace poluge
Od lašuna i od arme druge
Kopan krćin vrag mi neda mira
Primoštenska krv u žilan đira.
 
A u marču kada pune bura
Ćepa lozu i guli pikete
Ali čuva ova zemlja štura
Iz kamena ove kapi svete
 
Ante Sikirić